พร้อมจอง s36 s37 s38 s39 s40 s41
BLACK 0 0 0 0 0 0
BROWN 0 0 0 0 0 0
GREY 0 0 0 0 0 0
GOLD 0 0 0 0 0  
ติดจอง s36 s37 s38 s39 s40 s41
BLACK - - - - - -
BROWN - - - - - -
GREY - - - - - -
GOLD - - 1 - - -