พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK 3 2 0 0 0 0
GREEN 2 1 0 0 0 0
GREY 1 1 0 0 0 1
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - - - - 1 -
GREEN - - - - - -
GREY - - - - - -