พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK 0 2 0 0 0 1
GREEN 1 1 0 0 1 0
GREY 0 1 0 0 0 0
ไม่มีการจองสินค้านี้