พร้อมจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK 2 0 0 0 0 0
CREAM 2 0 0 0 0 0
GREY >3 0 0 0 0 0
ติดจอง s35 s36 s37 s38 s39 s40
BLACK - - - - - -
CREAM - - - - - 1
GREY - - - - - -