พร้อมจอง s36 s37 s38 s39 s40 s41
BLACK 0 0 0 0 0 0
BROWN 0 0 0 0 0 0
CREAM 0 0 0 0 0 0
ติดจอง s36 s37 s38 s39 s40 s41
BLACK - - - - - -
BROWN - - - - - -
CREAM - 1 - - - -